W

Werkzaam vermogen

0

Materiele vaste activa plus financiele vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvorderingen. Het is de vermogensbehoefte op basis van het totaal van de activa: som van geinduceerd vermogen en autonoom vermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…