W

Wereldbank

0

De wereldbank verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. Zij verkrijgt haar middelen uit kredieten van industrielanden.

Comments are closed.

Bekijk ook

Geld verdienen

Geld verdienen Het verzamelen van valuta en vermogen. Geld verdienen gebeurt vaak door arb…