W

Wereldbank

0

De wereldbank verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. Zij verkrijgt haar middelen uit kredieten van industrielanden.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…