W

Warrantlening

0

Een obligatielening waaraan warrants zijn gekoppeld. Het is een obligatielening waarbij de houder naast rente tevens een uitkering in de vorm van warrants krijgt.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…