V

Vreemd vermogen

0

Kort en langlopende schulden aan derden. Het is het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting van het eigen vermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…