V

Vreemd vermogen

0

Kort en langlopende schulden aan derden. Het is het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting van het eigen vermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…