V

Volmacht

0

De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam bepaalde rechtshandelingen te verrichten

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…