V

Vlottende passiva

0

De som van voorraden, vorderingen en liquide middelen. Het gaat hier om kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en/of overige financiers en voor een deel voortvloeit uit bijvoorbeeld crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW bedragen 2024

De AOW is de voorziening waar iedere Nederlanders na zijn 67e recht op heeft. Het is een u…