V

Vermogen

0

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen. Het is het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…