V

VAR

0

Value at risk. Een statistische maatstaf voor het maximale potentiele verlies op een handelspositie gedurende een specifieke periode onder nader te definieren “normale” marktfluctuaties.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…