T

Theoretische prijs

0

Prijs die volgens het optiewaarderingsmodel van Black & Scholes juist is voor de optie, gegeven de waarden die in het model zijn ingevoerd voor de diverse variabelen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…