R

ROI

0

Return On Investment. De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het geinvesteerde, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…