R

ROI

1

Return On Investment. De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het geinvesteerde, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…