R

ROE

0

Return on equity; rentabiliteit op het eigen vermogen is nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…