R

Risicodragend kapitaal

0

Het eigen vermogen van een onderneming plus achtergesteld vreemd vermogen. Een achtergestelde lening vormt, net als het eigen vermogen, risicodragend kapitaal.

Comments are closed.

Bekijk ook

Mini lening

Een mini lening is een kortlopend krediet. Doorgaans van een aantal weken of maanden. Het …