R

Risicodragend kapitaal

0

Het eigen vermogen van een onderneming plus achtergesteld vreemd vermogen. Een achtergestelde lening vormt, net als het eigen vermogen, risicodragend kapitaal.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…