R

Rentedragende schulden

0

Langlopende rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…