R

Rentedragende schulden

0

Langlopende rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…