R

Rentedekking

0

Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill vermeerderd met resultaat deelnemingen gedeeld door de netto interestlasten. Hoe verder de rentedekking boven de een is, des te beter kan de onderneming voldoen aan haar verplichtingen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…