R

Rekening-courantkrediet

0

Door een bank verstrekt krediet waarbij een onderneming tot een bepaald maximaal bedrag, ook wel bekend als het kredietplafond, vrij krediet mag opnemen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…