R

Reguliere Hertoetsing

0

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in aanmerking komt.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…