R

Registergoed

0

Onroerende zaak, grond, geregistreerd schip of vliegtuig, of een aandeel in een van die zaken. De eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen via een inschrijving in openbare registers.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…