Q

Quick ratio

0

Verhouding tussen de vlottende activa exclusief voorraden en het kortlopend vreemd vermogen. De Quick ratio = (vlottende activa – voorraden) / kortlopende schulden.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…