Q

Quick ratio

0

Verhouding tussen de vlottende activa exclusief voorraden en het kortlopend vreemd vermogen. De Quick ratio = (vlottende activa – voorraden) / kortlopende schulden.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…