P

Pro Resto Hoofdsom

0

Het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog niet is afgelost na aftrek van alle wel gedane aflossingen op de hypotheek.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…