O

Omloopsnelheid werkzaam vermogen

0

De netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door het gemiddeld werkzaam vermogen berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in d…