O

Omloopsnelheid werkzaam vermogen

0

De netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door het gemiddeld werkzaam vermogen berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bic

Wat is Bic? Bic staat voor Bank Idenifier Code ofwel de code van je bank. Elke bank heeft …