O

Omloopsnelheid totaal vermogen

0

De netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Mini lening

Een mini lening is een kortlopend krediet. Doorgaans van een aantal weken of maanden. Het …