O

Omloopsnelheid totaal vermogen

0

De netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…