O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…