O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in d…