O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…