O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…