O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

Geld verdienen

Geld verdienen Het verzamelen van valuta en vermogen. Geld verdienen gebeurt vaak door arb…