N

Nettoschuld

0

De nettoschuld zijn de rentedragende schulden minus liquide middelen. Dit is de schuld die overblijft als de liquide middelen van bijvoorbeeld leningen zijn afgetrokken.

Comments are closed.

Bekijk ook

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer wa…