N

Nettoschuld

0

De nettoschuld zijn de rentedragende schulden minus liquide middelen. Dit is de schuld die overblijft als de liquide middelen van bijvoorbeeld leningen zijn afgetrokken.

Comments are closed.

Bekijk ook

Mini lening

Een mini lening is een kortlopend krediet. Doorgaans van een aantal weken of maanden. Het …