N

Nettoschuld

0

De nettoschuld zijn de rentedragende schulden minus liquide middelen. Dit is de schuld die overblijft als de liquide middelen van bijvoorbeeld leningen zijn afgetrokken.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…