N

Netto liquide middelen

0

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen en depositos.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…