N

Netto liquide middelen

0

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulden uit hoofde van kasgeldleningen en depositos.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bic

Wat is Bic? Bic staat voor Bank Idenifier Code ofwel de code van je bank. Elke bank heeft …