M

Mean price

0

Dit is de Engelse term voor het gemiddelde van bied- en laatkoers; in het Nederlands ook wel middenprik genoemd.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…