L

Leading indicators

0

Leading indicators zijn reeksen van economische cijfers waarvan gebleken is dat veranderingen een voorspellende waarde hebben voor de gang van zaken in de rest van de economie.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…