J

Jaarverslag

0

Jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een onderneming, de toestand per balansdatum en gebeurtenissen van bijzondere betekenis na het einde van het boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…