J

Jaarverslag

0

Jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een onderneming, de toestand per balansdatum en gebeurtenissen van bijzondere betekenis na het einde van het boekjaar.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bic

Wat is Bic? Bic staat voor Bank Idenifier Code ofwel de code van je bank. Elke bank heeft …