I

Intrinsieke waarde

0

Vertegenwoordigt de brutowinst die een onmiddellijke uitoefening van een warrant of optie zou opleveren, of anders gezegd: het positieve verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…