I

Inkomenstoetsing

0

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in aanmerking komt.

Meer over de zorgtoeslag en het inkomen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…