H

Huurwaardeforfait

0

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning worden uitgedrukt in een zogenaamd huurwaardeforfait. Dit forfait moet bij het inkomen worden opgeteld.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…