H

Huurwaardeforfait

0

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning worden uitgedrukt in een zogenaamd huurwaardeforfait. Dit forfait moet bij het inkomen worden opgeteld.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…