H

Hertoetsing

0

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in aanmerking komt.

Comments are closed.

Bekijk ook

Mini lening

Een mini lening is een kortlopend krediet. Doorgaans van een aantal weken of maanden. Het …