G

Good-Till-Week order

0

Een weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till-Week (GTW)-order genoemd.

Comments are closed.

Bekijk ook

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in d…