G

Gestripte obligatie

0

Obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld. Dit soort obligaties levert geen rente-inkomsten op. Zij zijn met name in trek bij beleggers die onder het hoogste tarief van de inkomstenbelasting vallen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…