G

Gap-analyse

0

Methode voor berekening en beheersing van het renterisico. De gap is het verschil tussen de contractuele rentetypische looptijden van activa en passiva gedurende een bepaalde periode, en vormt het renteherzieningsrisico.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bic

Wat is Bic? Bic staat voor Bank Idenifier Code ofwel de code van je bank. Elke bank heeft …