D

Duration

0

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie. De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen uitgedrukt in jaren.

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…