D

Duration

0

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie. De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen uitgedrukt in jaren.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…