D

Depotmargin

0

Onderpand van effecten ter dekking van verplichtingen uit hoofde van ongedekt geschreven opties.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…