D

Depotmargin

0

Onderpand van effecten ter dekking van verplichtingen uit hoofde van ongedekt geschreven opties.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…