C

Current ratio

0

Vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Dit is de mate waarin de onderneming met de liquide middelen de kortlopende schulden kan aflossen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…