C

Current ratio

0

Vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Dit is de mate waarin de onderneming met de liquide middelen de kortlopende schulden kan aflossen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in d…