C

Current ratio

0

Vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Dit is de mate waarin de onderneming met de liquide middelen de kortlopende schulden kan aflossen.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…