C

Committent

0

Lastgever, opdrachtgever of commissiegever voor wiens rekening en op wiens instructie de commissionair handelt.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die uitkeert wanneer de verzekeringsnemer ongeschikt raakt voor het arbeid…