B

Bruto

0

Zonder aftrek van kosten. Alles wat een werknemer ontvangt van zijn werkgever als tegenprestatie voor zijn arbeid is brutoloon.

Comments are closed.

Bekijk ook

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in d…