B

Bruto

0

Zonder aftrek van kosten. Alles wat een werknemer ontvangt van zijn werkgever als tegenprestatie voor zijn arbeid is brutoloon.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…