B

Bruto

0

Zonder aftrek van kosten. Alles wat een werknemer ontvangt van zijn werkgever als tegenprestatie voor zijn arbeid is brutoloon.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…