B

BNP

0

Bruto Nationaal Product, is gelijk aan het Bruto Binnenlands Product plus het saldo van de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…