B

Balansbeheer

0

Strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten aanzien van rente- en valutarisico, liquiditeit en solvabiliteit.

Comments are closed.

Bekijk ook

Restitutiepolis

De restitutie zorgpolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze polis genoemd en vergoed alle zor…