A

Authentieke Akte

0

Dit is een akte die is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar, meestal een notaris. Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.

Comments are closed.

Bekijk ook

Restitutiepolis

De restitutie zorgpolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze polis genoemd en vergoed alle zor…