A

Asset Allocation

0

Asset allocation is de verdeling van het geinvesteerde kapitaal in categorieen van bezit, zoals liquide middelen, aandelenportefeuille en vaste activa. Het is het verdelen van bezit in bepaalde groepen die bij elkaar horen qua soort.

Comments are closed.

Bekijk ook

Restitutiepolis

De restitutie zorgpolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze polis genoemd en vergoed alle zor…