A

Asset Allocation

0

Asset allocation is de verdeling van het geinvesteerde kapitaal in categorieen van bezit, zoals liquide middelen, aandelenportefeuille en vaste activa. Het is het verdelen van bezit in bepaalde groepen die bij elkaar horen qua soort.

Comments are closed.

Bekijk ook

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen di…