A

Amortisatie

0

Afschrijving van immateriele activa zoals goodwill. Het is een aflossing waarin rente en aflossing zijn inbegrepen.

Comments are closed.

Bekijk ook

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk…