A

Acquis communautaire

0

Het totaal van wet- en regelgeving, jurisprudentie en overige afspraken die gelden in de EU. Het acquis communautaire betreft de gemeenschappelijke onderbouw van rechten en plichten die alle lidstaten uit hoofde van de Europese Unie bindt

Comments are closed.

Bekijk ook

Bitcoin prijs: een infographic

De prijs van Bitcoin is de laatste jaren op en neer gegaan met het afgelopen jaar een ster…