A

Acquis communautaire

0

Het totaal van wet- en regelgeving, jurisprudentie en overige afspraken die gelden in de EU. Het acquis communautaire betreft de gemeenschappelijke onderbouw van rechten en plichten die alle lidstaten uit hoofde van de Europese Unie bindt

Comments are closed.

Bekijk ook

Geld verdienen

Geld verdienen Het verzamelen van valuta en vermogen. Geld verdienen gebeurt vaak door arb…