A

Aandeelhoudersregister

0

Een register waarin wordt bijgehouden wie de aandelen op naam in zijn bezit heeft. Het register toont de personalia van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van datum verkrijging, erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Comments are closed.

Bekijk ook

Restitutiepolis

De restitutie zorgpolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze polis genoemd en vergoed alle zor…