O

Obligo

0

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.

Comments are closed.

Bekijk ook

Arbeidskorting

Wat is arbeidskorting? Arbeidskorting is een heffingskorting die wordt gegeven aan werkend…